ODVJETNICA MIHAELA RADULOVIĆ

OPATIJA | HRVATSKA

ODVJETNICA MIHAELA RADULOVIĆ

Odvjetnica Mihaele Radulović djeluje od  2007. godine, najprije sa sjedištem ureda na adresi: Viktora Cara Emina 3, a trenutno sa sjedištem ureda na adresi Maršala Tita 87/I u Opatiji.

Sukladno važećim propisima, Kodeksu odvjetničke etike te u skladu s pravilima struke, stručno i profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći.  Odvjetnica se bavi zastupanjem domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba u svim vrstama sudskih sporova te ostalih postupaka.

Između ostalog, posebice se ističe davanje pravnih savjeta, sastavljanje isprava te  zastupanje stranaka pred sudom, upravnim i drugim tijelima i organizacijama.

Odvjetnica Mihaela Radulović | Opatija

MOGUĆNOST ONLINE KONZULTACIJA

Na cijenu odvjetničkih usluga primjenjuje se važeća Tarifa o nagradi i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(„Narodne novine“ br. 142/2012, 103/2014, 118/2014, 107/2015) – poveznica na službeni dokument.

Odvjetnica Mihaela Radulović | Opatija - Viber konzultacije
Odvjetnica Mihaela Radulović | Opatija - WhatsApp konzultacije
Odvjetnica Mihaela Radulović | Opatija - Messenger konzultacije

ODVJETNICA MIHAELA RADULOVIĆ | OPATIJA | HRVATSKA

+385 51 615-379

+385 98 829-836

Maršala Tita 87, OPATIJA, HRVATSKA